Styrker harstadkontoret

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

14. mai 2013

Terje_Solheim
Terje Solheim er blitt ansatt som daglig leder ved Det norskes kontor i Harstad. Terje skal ha ansvar for ledelsen av kontoret, være sentral i oppfølging av selskapets nordområdesatsing og være en viktig fagressurs i forbindelse med beredskap og planlegging av operasjoner.

Solheim har mangeårig bakgrunn fra forsvaret, var en av gründerne i Norwegian Petroservices (NPS) og kommer til Det norske fra Det Norske Veritas (DNV).

Terje Solheim vil tilføre Det norske viktig kompetanse innen beredskap og oljevern som har relevans for hele norsk sokkel.

Solheim vil med sin kunnskap og nettverk også være en viktig styrking av selskapets kontor i Harstad. Terje Solheim vil tiltre stillingen 1. august.