Svært bra på Espeværhøgda

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

6. november 2012

Avgrensingsbrønnen på Espeværhøgda i lisens 265 i Johan Sverdrup-funnet er i ferd med å avsluttes. Det norske oljeselskap ASA mener brønnresultatet er svært bra. Resultatet fjerner usikkerheten om reservoarkvaliteten i den nordlige delen av sentrale Johan Sverdrup.

Det norske har en eierandel på 20 prosent i lisens 265 der Statoil, som operatør, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-14 T2. Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter.

Photo_Anette_Westgard_-_Johan_Sverdrup

Bilde: Anette Westgard, Statoil

Brønn 16/2-14T2 ble boret om lag seks kilometer nordvest for funnbrønnen 16/2-6 og tre kilometer nordvest for avgrensningsbrønnen 16/2-8 i utvinningstillatelse 265.

Hensikten med avgrensingsbrønnen var å undersøke reservoaregenskaper og tykkelse, samt å samle inn viktige data i grunne seksjoner av brønnen som grunnlag for planlegging av utbygging.

Brønnen påtraff en oljekolonne på om lag 30 meter i øvre jura reservoarbergarter med meget god reservoarkvalitet i hele intervallet. Olje/-vann-kontakten ble ikke påtruffet. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i flere seksjoner av brønnen inkludert reservoarseksjonen.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i 2001. Avgrensningsbrønnen 16/2-14T2 ble boret til et vertikalt dyp på 1960 meter under havflaten. Brønnen ble avsluttet i Trias bergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal bore avgrensingsbrønn 16/2-15 på Johan Sverdrup-funnet i samme lisens (PL 265) rundt syv kilometer sørøst for 16/2-14T2.

Mer om Johan Sverdrup her.