Syndikering av bankfasilitet gjennomført

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

23. mars 2012

Det vises til børsmelding av 21. desember 2011. Det norske oljeselskap har inngått endelig avtale vedrørende den tidligere kommuniserte lånefasiliteten på USD 500 millioner.

Lånefasiliteten var garantert av DNB, Nordea og SEB, som alle er Mandated Lead Arrangers for lånet. DNB, Nordea og SEB har ledet en syndikeringsprosess mot et utvalg av banker som har resultert i at ytterligere tre banker vil delta i syndikatet.

Etter den vellykkede syndikeringen, som var overtegnet, vil følgende banker delta i lånefasiliteten: DNB, ING, Nordea, SEB, Sparebank 1 SR-Bank og Swedbank.

I tillegg til det garanterte beløpet på USD 500 millioner, inneholder avtalen en mulighet til å øke lånet med ytterligere USD 100 millioner fra 23. mars 2013, gitt at visse betingelser er oppfylt. Tilleggsbeløpet er ikke garantert.

Lånefasiliteten forfaller 31. desember 2015.

Se også:
21. desember: Sikrer finansiering av utbygging