TFO 2007: Pertra søker på lisenser

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

3. oktober 2007

Fredag 28. september gikk fristen for innlevering av søknader i TFO (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) 2007 til Olje- og energidepartementet ut. Pertra leverte i år sin mest omfattende søknad noensinne.

Noen av de mange Pertra-ansatte som har jobbet med TFO-søknaden denne gang.

Noen av de mange Pertra-ansatte som har jobbet med TFO-søknaden denne gang.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder er myndighetenes årlige lisensrunde i de såkalte modne områdene av norsk sokkel. Oljeselskapene gis her  anledning til å søke på blokker som har vært lisensiert tidligere, og som er tilbakelevert.

Før innleveringen hadde geologer, geofysikere, reservoaringeniører og økonomer de siste ukene og månedene jobbet intenst med å ferdigstille  søknaden til myndighetene om nye lisenser i «TFO 2007». «Pertra søkte denne gangen som tidligere både om operatør og som partner med andre»,  uttaler letesjef Tom Bugge.

Pertra har aldri før vært i en så god posisjon for å få store tildelinger. Med 48 ansatte,
hvorav halvparten er geologer, geofysikere eller reservoaringeniører, har Pertra en av de største G&G-stabene blant søkerne. Dette i kombinasjon med at vi har sikret rigg for å kunne operere 18 letebrønner de neste 4 år, gjør Pertra til en viktig aktør for å kunne nå Oljedirektoratets målsetning om å finne ytterligere 20 milliarder fat oljeekvivalenter på norsk sokkel.

Pertras sterke ekspansive holdning illustreres også ved at selskapet for første gang søker lisens i Barentshavet.

«Den omfattende søknaden denne gangen reflekterer også at Pertra går nye veier. I
tidligere søknader har selskapet vært interessert i lisenser med stor funnsanssynlighet, nå viser vi interesse for flere andre områder hvor sjansen for å gjøre funn er mindre. Grunnen til at vi likevel er interessert, er at vi på slike steder kan ha et håp om å finne ganske store felt», forklarer Tom Bugge.

Det er ventet at Departementet vil offentliggjøre tildelingene i løpet av årsskiftet 2007/2008.

Les mer om Pertras nåværende boreoperasjon og kunnskapsloggen på: www.geo365.no/pertra.