TFO 2012

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. september 2012

Søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2012 på norsk sokkel gikk ut torsdag 6. september. Også årets runde slo rekorder når det kommer til mottatte søknader. 47 selskap leverte i år søknader om nye lisenser.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder, også kalt modne områder, lar mange nye selskap få anledning til å se og lete i områder som har vært tilgjengelige for leting i flere år. Dette gjelder områder på hele sokkelen, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe sa dette i en kommentar,
-Leteresultatene de siste årene har vist at det fortsatt er et betydelig potensial for å påvise nye ressurser, også i modne områder. Dette gjenspeiles i den rekordstore interessen vi nå har fått fra oljeselskapene.

Det er viktig å ha tilgang på areal for å finne olje og gass, og Det norske har vært aktiv i TFO rundene siden selskapet startet opp. I år er vi også med, og har søkt på flere områder. I år er det seniorgeolog Evy Glørstad-Clark som har hatt det overordnede ansvaret for lisenssøknadene.

Evy er godt fornøyd med TFO-teamet har lagt ned i år.
– Det norske leverte flere søknader i ulike områder, men arbeidet vårt har vært konsentrert rundt våre etablerte kjerneområder. Vi er optimistiske med tanke på letepotensialet, og resultatene de siste årene viser at det fortsatt er betydelig potensial i modne områder. Vi ser med spenning frem på tildelingen som vil skje i løpet av januar 2013.

Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2012 i januar 2013.
Mer om leting og lisenser her.

Fakta

 

Det arrangeres to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel:

  • Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO), som omfatter de modne delene av sokkelen med kjent geologi og god infrastruktur. Denne tildelingen lyses ut hvert år.
  • De ordinære konsesjonsrundene, som omfatter de umodne deler av sokkelen. Disse rundene avvikles vanligvis annethvert år.
  • Første konsesjonsrunde ble utlyst i 1965. Ni selskaper og grupper av selskaper fikk i løpet av høsten tildelt 22 utvinningstillatelser i den aller første konsesjonsrunden.

Årets runde ble lyst ut 29. mars, med en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med totalt 48 blokker eller deler av blokker sammenliknet med området i TFO 2011, fordelt på to i Nordsjøen, 13 i Norskehavet og 33 i Barentshavet. Søknadsfristen var torsdag 6. september 2012.

Det er viktig å ha tilgang på areal for å finne olje og gass. Per mai 2012 har Det norske 74 lisenser på norsk sokkel. Vi er operatør for 31 av disse.

Operatøren forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid, og har hovedansvaret i lisensen for å finne fram til prospekter for å finne olje eller gass. Operatøren utpekes av Olje- og energidepartementet.