Tilbudt operatørskap i Barentshavet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

17. januar 2012

bjorn        

Letedirektør Bjørn Martinsen (bilde) i Det norske sier han er meget fornøyd med tildelingen, ikke minst tilbudet om operatørskap i Barentshavet i lisens 659.

Dette er en milepæl for Det norske. Vi ønsker å gjøre nærmere undersøkelser i området hvor det tidligere er gjort et gassfunn på Kaurusprospektet. Dette området ligger sør for Norvargfunnet, sier Martinsen.

Stig Vassmyr er letesjef for Norskehavet og Barentshavet, og leder selskapets kontor i Harstad. Han ser fram til å ta fatt på oppgaven med et betydelig operatørskap.

–          Det norske innehar en stor kompetanse om Barentshavet. Vi ser på tildelingen som en tillitserklæring fra myndighetene for vårt langsiktige arbeid i nord. Arbeidsprogrammet i produksjonslisens 659 er omfattende med innsamling av 3D seismiske data og boring av en brønn.  Det medfører en styrking av Det norske’s kontor i Harstad.

 I tillegg til lisens 659 er selskapet tildelt tilleggsareal til fire eksisterende lisenser, samt tre nye lisenser i Nordsjøen, og en ny lisens i Norskehavet.

Tilbud om operatørskap til Det norske: PL 659 (30 prosent), PL 626 (50 prosent), PL 414B (40 prosent).

Tilbud om andel til Det norske: PL 652 (20 prosent), PL 627 (20 prosent), PL 619 (30 prosent), PL 494C (30 prosent), PL 102D (10 prosent), PL 035C (25 prosent).

Resultatene for TFO 2011 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) er i dag offentliggjort av regjeringen. Regjeringen tilbyr i denne runden 60 utvinningstillatelser. I alt får 42 selskaper tilbud om tildeling, av disse får 27 tilbud om operatørskap.

 Endelig tildeling skjer etter at selskapene har akseptert tilbudet.

Se Det norsker lisenser (før TFO 2011) i vårt lisenskart.Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte.

Det norske er notert på Oslo Børs med ticker «DETNOR».