Tørr brønn i Nordsjøen – 25/6-4 S Kalvklumpen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. februar 2012

Songa Delta er i ferd med å avslutte boringen på prospektet Kalvklumpen i letebrønn 25/6-4 S i produksjonslisens 414. Det norske oljeselskap ASA er operatør i lisensen.

Brønnen ble boret i midtre del av Nordsjøen om lag 20 kilometer sørøst for Frøyfeltet og 37 kilometer nordøst for Heimdalfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleocene (Hermodformasjonen) og  jura (Brentgruppen).  Brønnen påtraff reservoarbergarter med god reservoarkvalitet som forventet, men reservoarbergartene var vannførende.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2738 meter under havflaten og ble avsluttet i Dunlingruppen.

Havdypet er 114 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Partnerne i lisens PL414 er Det norske oljeselskap (operatør, 40 prosent), Noreco (20 prosent), Faroe Petroleum Norge (20 prosent) og Bayerngas Norge (20 prosent).