Tørr brønn i Norskehavet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. februar 2010

Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse PL 476, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-10. Brønnen, som var tørr, ble boret på Haltenbanken og ligger om lag 5.5km øst for Midgard Feltet og 30 kilometer sør for Heidrunfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre og nedre Jura (Fangst og Båtgruppe). Brønnen påtraff reservoarbergarter med noe mindre mektighet enn forventet men med god reservoarkvalitet. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Songa Delta

Songa Delta

Brønn 6507/11-10 ble boret av boreinnretningen Songa Delta som nå skal til utvinningstillatelse PL 001B i Nordsjøen for å bore en avgrensningsbrønn på Draupne?strukturen der Det norske oljeselskap ASA er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 476 er Det norske oljeselskap ASA (40%,operatør), Lundin Petroleum (30%), og Norwegian Energy Company ASA (Noreco) (30%).

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 81 lisenser, og er operatør for 36 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).