Tørr brønn på Augunshaug

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

26. august 2013

Det norske oljeselskap ASA er i ferd med å ferdigstille brønn 2/1-15 på Augunshaugprospektet i Nordsjøen. Augunshaug ligger øst for Gydafeltet. Brønnen påviste sandstein av Jura alder, men uten tegn til hydrokarboner. Det norske har avsluttet boreoperasjonen og brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Det norske er operatør for PL 542 og har en eierandel på 60 prosent. Lisenspartner Tullow Oil Norge AS har 40 prosent eierandel.