Tørr brønn på Dovregubben

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. februar 2011

Det norske oljeselskap ASA er i ferd med å plugge og forlate letebrønn 6305/9-2 på Dovregubbenprospektet i PL 468 i Norskehavet. Brønnen påtraff ikke hydrokarboner. Ytterligere informasjon om resultatet av brønnen vil bli gitt av Oljedirektoratet i løpet av kort tid.

Aker BarentsDovregubben ble boret med den halvt nedsenkbare boreriggen Aker Barents. Riggen vil etter å ha avsluttet boreoperasjonene på Dovregubben, seile til PL 522, hvor den vil bore på Gullrisprospektet.

BG Group er operatør for PL 522, hvor Det norske har en 20 prosent eierandel.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.     

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).