Tørr brønn på Geitfjellet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. november 2009

Det norske oljeselskap ASA, operatør av utvinningstillatelse 321, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6306/6-2 med den halvt nedsenkbare boreriggen Aker Barents.

Brønnen ligger om lag 80 km nordvest for Kristiansund og 65 km øst for Ormen Langefeltet (se illustrasjon, trykk for større bilde).Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Vikinggruppen). Brønnen er tørr. Det ble ikke påtruffet reservoarbergarter i øvre jura.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 321. Tillatelsen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i juni 2004.

Havdypet er 224 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6306/6-2 ble boret av boreinnretningen Aker Barents som nå skal til utvinningstillatelse 469 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/12-2 der GDF SUEZ E&P Norge er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 321 er:
Det norske (O)      25 prosent
Statoil                  20 prosent
Aker Exploration    35 prosent
Talisman Energy    20 prosent

Les alt om Det norskes rekordhøye boreaktivitet her.

Dette er Det norske (`DETNOR`) før fusjon med Aker Exploration:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 52 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 146 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.