Tørr brønn på Isbjørn

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. november 2012

IsbjornDet norske oljeselskap ASA er, som partner, i ferd med å gjennomføre letebrønn 16/10-5 i PL 568 på prospektet Isbjørn.Primærtarget i brønnen var øvre jura (Ulaformasjonen). Brønnen påtraff reservoarbergarter av god kvalitet som forventet, men de var vannførende. Brønnen vil nå bli boret til planlagt total dybde og den planlagte datainnsamlingen vil bli gjennomført.

Brønnen blir boret i den sørlige delen av Nordsjøen, om lag 15 kilometer sørøst av Vargfeltet på 83 meters havdyp.

Talisman er operatør i lisensen med en eierandel på 40 prosent. Det norske har en eierandel på 20 prosent. Øvrige partnere er Petoro (20 prosent), Edison (10 prosent) og Skagen 44 (10 prosent).

Det norskes brønner i 2012.