Tørr letebrønn i Barentshavet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

8. april 2013

Det norske oljeselskap ASA har som partner avsluttet operasjonen på letebrønn 7218/11-1 T2 på prospektet Darwin i Barentshavet.

Primærmålet var reservoar i palaeocene og øvre kritt. Det ble funnet spor av gass i palaeocene. Kritt viste ingen tegn til hydrokarboner. Brønnen karakteriseres som en tørr brønn, og blir nå plugget og forlatt.

Brønnen ble boret ca 230 kilometer nordøst for Hammerfest, og omtrent 80 kilometer sørvest for Skrugardfunnet, vest i Barentshavet. Brønnen ble boret til en total dybde av 2 542 meter. Vanndypet er 325 meter.

Dette er første letebrønn i lisens 531. Lisensen ble tildelt i 20 lisensrunde, i 2009.

Boring2_Foto_Ole-Petter_Holmvassdal

Det norske er partner i lisensen med 10 prosent eierandel. Repsol Exploration Norge er operatør med 20 prosent andel. Andre partnere er Concedo (20 prosent), RWE (15 prosent), Talisman (12,5 prosent), Faroe Petroleum (12,5 prosent) og Marathon (10 prosent).