Tørr letebrønn på Geite

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. oktober 2012

Lisenskart_Geite Det norske oljeselskap ASA er i ferd med å gjennomføre boreoperasjonene på Geite prospektet i Nordsjøen. Brønnen påviste sandstein fra Trias alder, men uten tegn til hydrokarboner.

Det norske oljeselskap ASA er i ferd med å gjennomføre boreoperasjonene på Geite prospektet i Nordsjøen. Geite ligger nordvest for Ula feltet.

Brønnen påviste sandstein fra Trias alder, men uten tegn til hydrokarboner. Det norske har avsluttet boreoperasjonen og brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Det norske er operatør for PL 497 og har en eierandel på 35 prosent.

Lisenspartnere er:
Dana Petroleum Norway AS (25 %)
Bridge Energy Norge AS (15%)
Agora Oil & Gas AS (15%)
Lotos Exploration and Production Norge AS (10%)