Tørr letebrønn på Kvitvola

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. september 2014

Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 553, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/7-36 S T2. Brønnen ble boret på Kvitvola-prospektet om lag fem kilometer vest for Visundfeltet med boreriggen Borgland Dolphin.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Draupne sandsteiner i øvre Jura. Den underliggende Brentgruppen var sekundærmål. Brønnen påtraff ikke reservoar i Draupneformasjonen og ingen hydrokarboner ble derfor påvist. Det sekundære målet var også tørt.

34/7-36 S T2 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 553. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3 639 meter under havflaten (3 690 MD RKB). Vanndypet er 304 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Det norske oljeselskap ASA er operatør for lisensen, med en eierandel på 40 prosent. Øvrige partnere er Svenska Petroleum med 35 prosent og Bayerngas med 25 prosent eierandel.