Tørr letebrønn på Mantra

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

24. desember 2013

Letebrønn 31/3-4 på Mantraprospektet er tørr. Det ble påtruffet sandstein med god kvalitet, men disse var vannførende. Det norske er partner i lisensen med 20 prosent eierandel.

Kartutsnitt MantraBrønnen var den første i produksjonslisens 551. Hovedmål var i Sognefjordformasjonen av øvre jura alder. Prospektivitet i Palocene Listaformasjon, og Jura alder i Brent var identifisert som sekundærmål.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreriggen Transocean Barents. Brønnen ble boret til en total dybde av 2 082 meter, hvor den ble avsluttet i midtre Jura Brentformasjonen.

Brønnen er lokalisert omtrent ti kilometer nord for Troll C-plattformen i Nordsjøen. Brønnen skal  logges, plugges og forlates.

Operatør for lisensen er Tullow Oil PLC med 80 prosent eierandel.