Tørr letebrønn på Ogna-prospektet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

28. februar 2013

OgnaBoringen av letebrønn 8/5-1 på Ogna-prospektet i lisens 453S i Nordsjøen er i ferd med å bli avsluttet.

Det norske oljeselskap ASA har en eierandel på 25 prosent i lisensen, hvor Lundin Petroleum er operatør. Brønnen er tørr.