Tørr letebrønn på Snømus

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

20. mai 2015

Boring av letebrønn 15/12-24 S i produksjonslisens 672 i Nordsjøen er avsluttet. Brønnen er tørr.

Det norske oljeselskap ASA has en eierandel på 25 prosent i lisensen, hvor Talisman Energy Norge AS er operatør.

Les pressemelding fra oljedirektoratet her