Tørr letebrønn på Terne

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

20. juni 2014

Det norske oljeselskap ASA melder at letebrønn 6507/5-7 på Terneprospektet i produksjonslisens 558 i Norskehavet ikke påtraff hydrokarboner. Det norske er partner i lisensen med 10 prosent* eierandel.

Brønnen ble boret av boreriggen Borgland Dolphin. E.ON E&P Norge AS (30 prosent eierandel) er operatør for lisensen. De andre partnerne er PGNIG Upstream International (30 prosent eierandel), Petrolia Norway AS (10 prosent eierandel*) and Petoro AS (20 prosent eierandel).

*Det norske solgte nylig 10 prosent eierandel i lisensen til Petrolia Norge AS. Transaksjonen er godkjent i partnerskapet, og er betinget av myndighetsgodkjennelse.