Tørt på Storkinn

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. juni 2010

Det norske oljeselskap ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/9-24 i utvinningstillatelse 408. Brønnen, som var tørr, ble boret like sørøst av Sleipner Østfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Bredford Dolphin

Bredford Dolphin

Brønn 15/9-24 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin. Dette var siste brønn for denne riggen under kontrakt for Det norske.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 74 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).