Tredje kvartal 2012

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

2. november 2012

Det norske oljeselskap ASA hadde en betydelig økning i betingede ressurser i tredje kvartal etter funnet på Geitungen, som nå inngår i Johan Sverdrup-funnet. I kvartalet var det god framgang i Ivar Aasen-prosjektet der plan for utbygging og drift skal leveres i løpet av året. Det norske tar i tredje kvartal en nedskriving på Jetteprosjektet med en regnskapsmessig effekt på 477 millioner etter skatt.

Kjerneprove_Geitungen

Bilde: kjerneprøve på Geitungen. Foto: Statoil.

Johan Sverdrup er den største verdien til Det norske. Funnet på Geitungen i lisens 265 er betydelig med et volumanslag på mellom 140 og 270 millioner fat oljeekvivalenter. Geitungen vil inngå som en del av Johan Sverdrup-utbyggingen. Før Geitungen var anslaget for volumene i lisens 265 mellom 900 og 1500 millioner fat. Nylig er det påvist olje i avgrensingsbrønnen på Espeværhøgda. Det vil framover bores flere avgrensingsbrønner i Johan Sverdrup-feltet, i tillegg kommer en letebrønn i lisens 502 der Det norske har 22 prosent. Det norske har 20 prosent andel i lisens 265 som sammen med lisens 501 utgjør Sverdrup.

Les mer: Stort oljefunn på Geitungen og Oljefunn på Espevær.

Jette

På Jette har selskapet klart å løse de tekniske problemene som det ble informert om på presentasjonen for andre kvartal. To kortere horisontale brønner er boret inn i det sørlige segmentet, med henholdsvis 600 og 1200 meters sandskjermer. Anslagene for volum er satt til mellom fem og ni millioner fat, med 6,4 millioner fat som middelanslag (P50). Som en følge av økte kostnader og redusert volum har Det norske i tredje kvartal tatt en nedskriving på 1881 millioner kroner før skatt, med en netto regnskapsmessig effekt på 477 millioner kroner.

Les mer om Jette

Ivar Aasen

I kvartalet har det vært god framgang i Ivar Aasen-prosjektet. Konsekvensutredningen for Aasen ble levert i september, og plan for utbygging og drift (PUD) skal leveres i desember i år. Utbyggingskostnaden for Aasen er anslått til 24,3 milliarder kroner. Første olje er planlagt til 1. oktober 2016. Anbud på de viktigste kontraktene i utbyggingen er mottatt i tredje kvartal, og tildeling vil skje i løpet av neste år. Det norske har en andel på 35 prosent i Ivar Aasen.

Les mer om Ivar Aasen.

Finansielt

Det norskes egenkapitalandel var ved utgangen av tredje kvartal på 34 prosent. Det norske produserte i tredje kvartal 782 fat oljeekvivalenter per dag. Det ble oppnådd en pris på USD 111 per fat. Resultatet i tredje kvartal ble et underskudd etter skatt på 589 millioner kroner. Letekostnadene for tredje kvartal var 403 millioner kroner.?

Leting

I kvartalet har Det norske meldt om tørr brønn på Ulvetanna i lisens 356. I september ble det meldt om hydrokarboner på Garantiana i lisens 554. Det er nå bestemt å bore sidesteg på Garantiana for å avklare volumene. Det ble gjort et gassfunn på prospektet Salina i lisens 533, funnet vurderes som ikke å være kommersielt med dagens infrastruktur i Barentshavet. I oktober kom produksjonen på Atla i gang, det vil tilføre selskapet rundt 1000 fat per dag.

Last ned rapport for tredje kvartal 2012 her.

Last ned presentasjon for tedje kvartal 2012 her.

Se presentasjonen fra Oslo via webcast her.