Trolla var tørr

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

25. september 2009

Det norske oljeselskap ASA har som operatør, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6609/10-2 (Trolla) i utvinningstillatelse 483-S.

Brønnen ble boret i Helgelandsbassenget om lag 45 km øst for Nornefeltet og 132 km vest for Vega.  Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av  tidlig jura alder (Båtgruppen). Det ble påtruffet reservoarbergarter med forventet mektighet og god kvalitet, men brønnen var tørr.

Dette var den første letebrønnen i utvinningstillatelse 483-S. Tillatelsen ble tildelt 26. Februar 2008 som en del av TFO 2007 runden.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2499 meter under havflaten, og ble avsluttet i Red Beds av sen trias alder. Havdypet ved brønnlokasjonen er 265 meter. Brønn 6609/10-2 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Songa Delta. Brønnen vil nå bli plugget og forlatt, før riggen flyttes til utvinningstillatelse 375 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/4-11 for Petro-Canada.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 483-S er Det norske (40 prosent), Discover Petroleum (30 prosent) og Dana Petroleum (30 prosent).

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 51 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 140 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.