Ulvetanna var tørr

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. august 2012

Maersk-Guardian

Det norske oljeselskap ASA, som operatør for PL 356, er i ferd med å avslutte boringen av brønn 3/4-2s på Ulvetannaprospektet.

Brønnen er boret omlag 20 kilometer nord for Trymfeltet i sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoar bergarter av kritt alder. Det estimerte hovedreservoaret, Torformasjonen, ble påtruffet i brønnen, men inneholdt ikke hydrokarboner.

Brønnen ble boret på 51meters havdyp av boreinnretningen Maersk Guardian (bilde) som nå skal til utvinningstillatelse 497 (Geite) i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 7/11-13 der Det norske er operatør.

Det norske har en eierandel på 50 prosent i brønnen. Øvrige partnere er Repsol med 40 prosent og Petrolia Norway AS med 10 prosent.