Usikret obligasjonslån

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

10. januar 2011

Det norske oljeselskap ASA vurderer å utstede en ny senior usikret obligasjon med forfallsdato i januar 2016, rettet mot norske og internasjonale investorer.

Nettoprovenyet fra utstedelsen vil benyttes til generelle selskapsformål. Minimumsbeløpet for det foreslåtte obligasjonslånet vil være NOK 400 millioner med en låneramme på inntil NOK 600 millioner.

DnB NOR Markets, First Securities, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets v/ Argo Securities er mandatert som tilretteleggere av den vurderte obligasjonsutstedelsen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 boret selskapet ni brønner som operatør eller på vegne av andre operatører, og den høye aktiviteten har fortsatt i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).