Utbygging for Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

8. juli 2011

Total E&P Norge har, på vegne av partnerskapet i lisens 102C, levert plan for utbygging og drift (PUD) for Atla til myndighetene. Partnerskapet i PL 102C består i tillegg til operatøren Total, av Petoro, Centrica og Det norske, som har en 10 prosent eierandel.

Funnet på Atla (den gang David) ble gjort i oktober 2010. Det ble påvist gasskondensat i Brentformasjonen. Omfattende tester og prøvetaking ble gjort. Etter planen skal letebrønnen fra 2010 brukes også som produksjonsbrønn, noe som har stor betydning for lønnsomheten i prosjektet. Samlede investeringer er beregnet til 1,4 milliarder kroner.

Erik_Haugane_februar_2011_-_10web-Atla er et prospekt vi har kjent til lenge, som det lyktes oss å komme inn i, og som vi fremmet på boreprogrammet i lisensen. Vi er svært fornøyd med arbeidet Total som operatør har gjort med dette lille funnet. Lisensen har raskt klart å få fram en god utbyggingsløsning. For Det norske er dette det første utbyggingsprosjektet vi deltar i, og det er starten på en serie utbygginger som de kommende årene vil gi oss en betydelig produksjon, sier Erik Haugene (bilde).

Atla ligger i sentrale Nordsjøen, 20 kilometer nordøst for Heimdalfeltet. Funnet skal produseres med en havbunnsinnretning som skal kobles på en eksisterende rørledning mellom Heimdal og Skirne. Skirnefeltet er også operert av Total.

Utvinnbare reserver er beregnet til 12 millioner fat oljeekvivalenter.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 102C er:

Total E&P Norge AS (40 %)
Petoro AS (30 %)
Centrica Resources (Norge) AS (20 %)
Det norske (10 %)

Les mer om Atlafeltet her.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).