Utbyggingskostnadene går ned på Johan Sverdrup

7. februar 2017

Aker BP ASA («Aker BP») melder sammen med øvrige partnere om oppdaterte nøkkeltall i Johan Sverdrup prosjektet.

Feltsenter Johan Sverdrup

Feltsenter Johan Sverdrup

Investeringskostnadene fortsetter å vise en positiv utvikling for Johan Sverdrup utbyggingen. Statoil som operatør for feltet, melder i dag om oppdaterte nøkkeltall for prosjektet under sin kapitalmarkedsdag
Nåværende estimat for første fase er beregnet til 97 milliarder kroner (Investeringsestimat i nominelle kroner basert på prosjektvalutakurs), fra 123 milliarder kroner siden Plan for Utbygging og Drift (PUD). Nåværende nullpunktspris/break-even er nå på under 20 dollar per fat for fase 1, under 30 dollar per fat for fase 2, og under 25 dollar per fat for fullfelts-utbygging.

Estimat for fullfeltinvesteringene har blitt forbedret fra 208 milliarder nominelle kroner ved PUD, til et nåværende estimat på 137 – 152 milliarder nominelle kroner.

Siden plan for utbygging og drift fase 1 har spennet i operatørens ressursanslag for fullfelt forbedret seg fra 1,7-3,0 siden PUD til 2,0-3,0 milliarder fat oljeekvivalenter. Denne oppdateringen innebærer ingen endring av Aker BPs reserver i Johan Sverdrup, beregnet til 300 millioner fat oljeekvivalenter (P50) i 2016.

Partnerne i Johan Sverdrup:
Statoil 40,0267% (operatør)
Lundin Norway 22,6%
Petoro 17,36%
Aker BP 11,5733%
Maersk Oil 8,44%