Utbyggingsplan for Yme godkjent

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

14. mai 2007

Regjeringen godkjente den 11. mai 2007 plan for utbygging og drift av Ymefeltet. Talisman Energy Norge AS er operatør for utbyggingen. Yme ligger i  utvinningstillatelse 316 hvor rettighetshaverne er Talisman Norge AS (70 %), Revus Energy ASA (20 %) og Pertra ASA (10 %).

Yme er et oljefelt i den sørøstre delen av Nordsjøen, 110 km sørvest for Egersund. Feltet har tidligere vært i produksjon, men ble stengt ned i 2001.

Yme er det første feltet på norsk sokkel som gjenåpnes. Feltet er et godt eksempel på at nye aktører ser muligheter i felt som ikke lenger vurderes som så interessante av de større etablerte aktørene.

Ymefeltet bygges ut med en oppjekkbar produksjonsenhet som skal plasseres på en lagertank på havbunnen på prospektet Yme Gamma, og med en undervannsinstallasjon på Yme Beta, 12 km unna. Havdypet i området er mellom 77 og 93 meter.

Investeringene er anslått til 4,4 milliarder kroner. Operatøren har beregnet de utvinnbare volumene til 8,9 mill. Sm3 olje. Produksjonen fra Yme er planlagt startet opp i januar 2009. Levetiden til prosjektet er ventet å overstige 10 år fra oppstart.

Det vises forøvrig til pressemelding 09.01.2007 for ytterligere informasjon.