Utvikling og drift av Trell og Trine

5. juli 2018

Aker BP utarbeider en plan for utvikling av Trell og Trine (lisens PL036E og PL102F/G). Dette vil være et undervannsprosjekt med sammenkobling til eksisterende infrastruktur på Alvheim-feltet. Som en del av plan for utbygging og drift (PUD), vil det bli gjennomført en konsekvensutredning.

I henhold til regelverket sendes Program for Konsekvensutredning for utvikling av Trell og Trine på offentlig høring til berørte myndigheter, parter og interesseorganisasjoner.

Kommentar til programmet kan sendes til regulatory@akerbp.com innen 30.03.2020.

Programmet kan lastes ned her