Bedriftsforsamling avholdt – Valg av styremedlemmer

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. mars 2014

Etter vedtak i bedriftsforsamlingen i Det norske oljeselskap ASA er Tom Røtjer gjenvalgt som styremedlem og Gro Kielland valgt til nytt styremedlem til erstatning for Maria Moræus Hanssen som fratrådte styret høsten 2013.

Gro KiellandGro Kielland (født 1959) har en M.Sc. maskin ingeniør fra NTNU. Kielland har innehatt en rekke lederstillinger i olje- og gassindustrien både i Norge og i utlandet, blant annet som administrerende direktør i BP Norway. Kielland er norsk statsborger.

Av selskapets ansattevalgte styremedlemmer var samtlige på valg, og følgende personer ble valgt til ansattevalgte styremedlemmer:

Kristin Gjertsen (ansatt)
Gudmund Evju (ansatt)
Inge Sundet (ansatt)

Terje Solheim (ansatt, 1. vara)
Tormod Førland (ansatt, 2. vara)
Camillla Oftebro (ansatt, 3. vara)

Inge Sundet og Terje Solheim ble valgt med ett års funksjonstid. Alle øvrige medlemmer til styret ble valgt med to års funksjonstid.