Johan Sverdrup

Gigantprosjektet Johan Sverdrup på Utsirahøyden, har en planlagt levetid på 50 år og vil bli en viktig bidragsyter til Aker BP og det norske samfunnet. Prosjektet går etter planen, og produksjonsstart forventes i fjerde kvartal 2019.

Feltsenteret

Johan Sverdrup-feltet ligger i Nordsjøen, 155 kilometer vest for Karmøy. Vanndybden i området er 110-120 meter. Funnet dekker et areal på omtrent 200 kvadratkilometer.

Johan Sverdrup-feltet inneholder mellom 2,0 og 3,0 milliarder utvinnbare fat oljeekvivalenter, og når produksjonen er på topp, vil det utgjøre omtrent 40 prosent av all norsk oljeproduksjon. Dette vil tilføre Aker BP enorme verdier den dagen feltet kommer i produksjon.

Planen er å bygge ut feltet i to faser. Fase 1 består av et feltsenter med fire bunnfaste plattformer, tre havbunnsrammer, eksportrørledninger for olje og gass, landkraft og 36 produksjons- og injeksjonsbrønner. De fleste kontraktene for fase 1 er tildelt og vil få store ringvirkninger for Norge og norsk leverandørindustri. Prosjekterings- og byggeaktiviteter pågår nå på ikke mindre enn 22 steder.

Utbyggingen av fase 2 forløper også etter planen, og ved full feltutbygging med en femte plattform i feltsenteret og økt landstrømkapasitet, vil produksjonskapasiteten være oppe i 660 mbopd.

Den økte landstrømkapasiteten vil også forsyne de omkringliggende feltene på Utsirahøyden: Ivar Aasen, Edvard Grieg og Gina Krog. Feltet skal etter planen være fullt utbygget i fjerde kvartal 2022.

Lisens:

PL265, PL501, PL501B, PL502

Aker BP eierandel:

11,5733%

Partnere:

Equinor Energy AS (Operatør), Lundin Norway AS, Petoro AS, Total E&P Norge AS

Funnår:

2010

Lisensperiode:

2036

Produksjonsstart:

Fase 1 planlagt oppstart Q4, 2019

2016 2P reserver (netto):

300 mmboe


Les mer på Norskpetroleum.noLes mer om vår virksomhet i Aker BPs årsrapport 2016