Johan Sverdrup

Gigantprosjektet Johan Sverdrup på Utsirahøyden, har en planlagt levetid på 50 år og vil bli en viktig bidragsyter til Aker BP og det norske samfunnet. Produksjonen startet før planen 5. oktober 2019.

Feltsenteret

Johan Sverdrup-feltet ligger i Nordsjøen, 155 kilometer vest for Karmøy. Vanndybden i området er 110-120 meter. Funnet dekker et areal på omtrent 200 kvadratkilometer.

Johan Sverdrup-feltet inneholder 2,7 milliarder utvinnbare fat oljeekvivalenter, og vil på det meste produsere 660 000 fat olje per dag. Det utgjør inntil 30% av oljeproduksjonen på norsk sokkel. Balanseprisen er under 20 dollar per fat. Feltet drives med strøm fra land og har rekordlave CO2-utslipp; godt under 1 kg per fat.

Johan Sverdrup-feltet utvikles i to faser. Fase II av utbyggingen ble godkjent av norske myndigheter i mai 2019, og har en forventet produksjonsstart i 4. kvartal 2022.

I andre fase av utbyggingen vil Johan Sverdrup-feltet også forsyne de omkringliggende feltene på Utsira-høyden: Ivar Aasen, Edvard Grieg og Gina Krog med landbasert strøm.

Lisens:

PL265, PL501, PL501B, PL502

Aker BP eierandel:

11,5733%

Partnere:

Equinor Energy AS (Operatør), Lundin Norway AS, Petoro AS, Total E&P Norge AS

Funnår:

2010

Lisensperiode:

2036

Produksjonsstart:

5. oktober 2019

Forventede reserver (netto):

270 mmboe


Les mer på Norskpetroleum.no