Utbygging

Gina Krog
I desember 2012 leverte Statoil som operatør, PUD for Gina Krog-feltet. Ressursene i feltet strekker seg inn i lisens 029B, hvor Aker BP er partner. Aker BP har en eierandel på 3,3 prosent i det unitiserte feltet. Første olje fra Gina Krog er ventet i første kvartal 2017.

Johan Sverdrup
Johan Sverdrup er et veldig stort funn, og rangerer blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Utbyggingen av feltet vil være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. Plan for utbygging og drift (PUD) for første fase av Johan Sverdrup-prosjektet ble godkjent i 2015 og produksjonsstart er planlagt til slutten av 2019.Les mer om vår virksomhet i Aker BPs årsrapport 2017 (kun på engelsk)