Vedtak i klage på fordeling av eierandeler i Johan Sverdrup

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. desember 2015

Kongen i statsråd har konkludert i klagen fra Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) på Olje- og energidepartementets fordeling av eierandeler i Johan Sverdrup-feltet.

Klagen fikk ikke medhold, og vedtaket fattet av Olje- og energidepartementet i juli 2015 vil ikke bli endret.

Les offisielt fra statsråd her