Vedtak om fordeling av eierandelene på Johan Sverdrup

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

2. juli 2015

Olje- og energidepartementet (OED) har nå foretatt fordeling av eierandelene på Johan Sverdrup. I vedtaket får Det norske oljeselskap en total eierandel i Johan Sverdrup-feltet på 11,5733 prosent.

Fordelingen er basert på en utredning gjort av Oljedirektoratet (OD). De ulike eierandelene i feltet fordeler seg etter vedtaket slik:

Statoil:                  40,0267 prosent
Lundin:                 22,6000 prosent
Petoro:                 17,3600 prosent
Det norske:          11,5733 prosent
Maersk Oil:            8,4400 prosent

«Vi vil nå sette oss grundig inn i begrunnelsen før vi beslutter hvordan vi forholder oss til vedtaket», sier administrerende direktør i Det norske oljeselskap Karl Johnny Hersvik.

Departementets vedtak og begrunnelse kan lastes ned her.