Vedtak om gjennomføring av fusjon

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

24. juli 2008

Styrene i Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») og NOIL Energy ASA («NOIL») besluttet i styremøter 23. juli 2008 at fusjonen av selskapene skal tre i kraft. Det vises til  børsmeldinger datert 15. mai 2008, 11. april 2008 og 9. oktober 2007.

Fusjonen trer i kraft når melding om ikrafttredelse er registrert i Foretaksregisteret. DETNOR har sendt melding om ikrafttredelse til Foretaksregisteret for registrering og venter at fusjonen vil tre i kraft fra og med 25. juli 2008. Etter ikrafttredelsen vil fusjonen gjennomføres etter reglene om fusjon mellom konsernselskaper i
allmennaksjeloven med DETNOR som overtakende og NOIL som overdragende selskap, ved at NOILs eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet overføres til DETNOR uten vederlag. NOIL vil ved ikrafttredelsen oppløses. Registrering i Foretaksregisteret vil bli kunngjort i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

Det skal ikke gjennomføres noen utdelinger i forbindelse med fusjonen. Det gis heller ikke rettigheter av økonomisk verdi til aksjonærene ved fusjonen.

Gjennomføringen av fusjonen er siste steg i sammenslåingen av DETNOR (tidligere Pertra ASA) og NOIL (tidligere Det Norske Oljeselskap ASA) som besluttet i styremøter avholdt 8. oktober 2007. Det vises til tidligere børsmeldinger for ytterligere informasjon om fusjonen og selskapene.

Om Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 45 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk  sokkel. 

Det norske har i dag 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet
har også kontorer i Harstad og Stavanger. 

Det norske er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra ASA og DNOs norske virksomhet.