Vellykket avgrensning på Garantiana

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

3. november 2014

Det norske oljeselskap ASA, som partner i PL554, melder at boring og testing av avgrensningsbrønn 34/6-3 S på Garantiana er avsluttet. Oppdatert ressursintervall for PL554 er estimert til 40–90 millioner fat oljeekvivalenter.

Utstrakt datainnsamling og studier er påbegynt for å bekrefte ressursestimatene og å vurdere mulige utbyggingsscenarier.

34/6-3 S-brønnen ligger to kilometer sørvest for funnbrønn 34/6-2 S som ble ferdigstilt i 2012. Hovedmålet med brønn 34/6-3 S var å avgrense oljefunnet i nedre jura reservoarbergarter (Cook-formasjonen). Sekundærmål var å utforske nedre jura Statfjordformasjonen høyere opp på strukturen fra brønn 34/6-2 S.

Avgrensningsbrønn 34/6-3 S påtraff en brutto oljekolonne på 120 meter i Cookformasjonen med god reservoarkvalitet. Statfjordformasjonen var vannførende. Olje/vannkontakten ble ikke påtruffet. Utstrakt data- og prøveinnsamling ble utført, inkludert omfattende formasjonstesting i Cook-formasjonen. Stabil produksjonsrate ble målt til 940 standard kubikkmeter (Sm3) olje per dag gjennom en 24/64 tommer dyseåpning, med en maksimumsrate på 1 100 Sm3 olje per dag gjennom en 28/64 tommer dyseåpning.

Testen viste gode strømningsegenskaper med stabilt strømningstrykk og lavt trykkfall, og konsistente trykkoppbygginger. Brønnen produserte med lavt olje/gass forhold.

En separat sidestegsbrønn 34/6-3 A ble påfølgende boret på «Akkar»-prospektet. Brønnen påtraff en 12 meter netto oljekolonne i Cookformasjonen og ble avsluttet i Statfjordformasjonen som var tørr. Data- og prøveinnsamling ble utført. Sidesteget ble ikke formasjonstestet. Estimerte ressurser påvist gjennom brønnen er om lag 3 mmboe.

Begge brønnene er permanent plugget og forlatt.

Det norske eier 10% i PL554. Operatør er Total E&P Norge AS med 40% og de andre partnerne er Spike Exploration med 30% and Svenska Petroleum med 20%.