Vellykket avgrensning på Krafla

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. februar 2015

Det norske oljeselskap ASA, partner i PL035/272, melder at boring av avgrensningsbrønn 30/11-10 A på Krafla-funnet er i ferd med å avsluttes. Etter denne brønnen er oppdatert ressursestimat for Krafla Main 50 til 82 millioner fat oljeekvivalenter.

Avgrensningsbrønn 30/11-10 A ble boret omlag en kilometer nordvest for funnbrønnen på Krafla Main (30/11-8 S) fra 2011. Brønn 30/11-10 A påtraff en brutto oljekolonne på 260 meter og nettoreservoar på 85 meter i øvre- og midtre Tarbertformasjonen med gode reservoaregenskaper. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Siden 2011 har det være gjort fem funn i Krafla-området i lisensene PL035 og PL272: Krafla Main, Krafla West, Askja West, Askja East og Krafla North. Basert på brønnresultater og oppdaterte evalueringer av lisensene er det forventet at utvinnbare ressurser til sammen i de to lisensene ligger i intervallet 140 til 220 millioner fat oljeekvivalenter.

Det norske eier 25 prosent i PL 035 og PL272. Statoil Petroleum AS er operatør med 50 prosent eierandel og Svenska Exploration AS er partner med 25 prosent.