Vellykket kampanje med «Walk To Work»

2. juli 2019

Aker BP har gjennomført selskapets første kampanje med bruk av gangbro fra fartøy som tilkomst til en ubemannet plattform. Kampanjen er gjennomført i første del av oppkoplingsfasen på Valhall Flanke Vest i Nordsjøen.

Oppkoblingen av Valhall Flanke Vest startet lørdag 20. juni, bare timer etter at operasjonen med å installere plattformdekket var ferdig. Den tidlige oppstarten var mulig som følge av at medarbeidere kunne transporteres til plattformen via en gangbro på fartøyet Normand Jarstein, såkalt walk-to-work (W2W).

− Rundt 100 medarbeidere har bodd på fartøyet og blitt transportert over på plattformen. Vi har gjennomført over 1300 kryssinger i løpet av denne første oppkoblingsfasen som varte i 9 dager. Fartøyet har koblet seg til brønnhodeplattformen total 50 ganger og systemet har fungert feilfritt, forklarer prosjektleder Michael Bible for Valhall Flanke Vest.

− Plattformen er designet for å ta imot en gangbro fra et W2W-fartøy. Vi har forberedt kampanjen godt. Løsningen er minst like sikker som helikoptertransport, legger han til.


John David Beckers har vært ansvarlig ingeniør for Walk to Work i Aker BP på denne kampanjen.

Raskt og kostnadseffektivt

Medarbeiderne mobiliserte på Norman Jarstein 19. juni i Stavanger. Fartøyet forlot Valhallfeltet etter at hele kampanjen var gjennomført med suksess.

− Bruk av W2W-fartøy har gjort det mulig for oss å øke antall personer som jobber på den ubemannede plattformen i denne fasen av oppkoblingen, sammenlignet med hva som hadde vært tilfelle dersom vi var avhengig av helikopter til å frakte medarbeidere, sier prosjektlederen.

−Dermed har vi ferdigstilt kampanjen på en sikker, forutsigbar, rask og kostnadseffektiv måte sammenlignet med bruk av helikopter. Alt arbeidet er levert i henhold til plan og tilbakemeldinger fra medarbeiderne våre er at de også har opplevd W2W som en sikker og effektiv arbeidsmetode, understreker Bible.

Gangbro-teknologien om bord på Normand Jarstein har vært levert av selskapet Ampelmann. Den kan i utgangspunktet operere i signifikante bølgehøyder på opptil omtrent 2,5 meter, men dette er også avhengig av andre faktorer som vindretning og bølgefrekvens. I denne kampanjen har gangbroen blitt koblet fra og fartøyet flyttet bort fra plattformen etter hver overføring av personell.

En løsning for framtiden

Aker BPs mål er å etablere en praksis for bruk av fartøy med gangbro for transport og innkvartering av arbeidstakere som skal utføre arbeid på plattformer som vanligvis er ubemannede.  Bruk av W2W-fartøy for personelltransport er en kjent og akseptert løsning utenfor norsk sokkel både innenfor olje- og gassindustrien og fornybar industri. Også på norsk sokkel har W2W vært i bruk tidligere.

−Innføring av W2W støtter opp om vår første og viktigste prioritet, sikkerhet for personell, sier Valhall-direktør Per Mikal Hauge.

−Det blir stadig flere ubemannede plattformer på norsk sokkel og de er også en viktig del av Aker BPs strategi for utbygginger i framtiden. Kampanjen som er utført sikkert og effektivt på Valhall Flanke Vest er derfor svært viktig i Aker BPs vei mot å etablere dette som en praksis, avslutter Hauge.

Riggen Maersk Invincible er nå på plass på feltet. Den vil bore brønner og fungere som boligrigg i resten av arbeidet med oppkopling og uttesting på Valhall Flanke Vest.

Produksjonsstart fra Valhall Flanke Vest er planlagt i fjerde kvartal 2019.