Vellykket plassering av NOK 1,9 milliarder obligasjonslån

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

20. juni 2013

Det norske annonserte onsdag 19. juni 2013 at det hadde til hensikt å utstede en usikret obligasjon. Plasseringen av obligasjonslånet er gjennomført med et volum på
1 900 millioner kroner.

”Dette er andre gang Det norske utsteder et high-yield obligasjonslån. I volum rangerer sverredette seneste lånet blant de aller største som er utstedt i det norske markedet og selskapet er svært fornøyd med den støtten det har mottatt fra obligasjonsinvestorene. Lånet vil bidra til finansieringen av både Johan Sverdrup- og Ivar Aasen- feltutbyggingene. Gjennom disse prosjektene vil Det norske gå fra å være et leteselskap til å bli et fullverdig oljeselskap med en betydelig oljeproduksjon,» sier arbeidende styreformann Sverre Skogen (bilde).

Obligasjonslånet har en løpetid på syv år med forfall i juli 2020. Kupongen er på 3 måneders NIBOR + 5,00 prosent. Forventet innbetaling på obligasjonene er 2. juli 2013. Obligasjonslånet skal søkes notert på Oslo Børs. DNB Markets, Nordea Markets, Pareto Securities, SEB og Swedbank First Securities har vært  tilretteleggere av obligasjonslånet.