Vellykket plassering av nytt subordinert obligasjonslån

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. mai 2015

Det vises til melding den 6. mai 2015 angående en vurdert utstedelse av et subordinert obligasjonslån.

Det norske oljeselskap ASA har gjennomført en vellykket plassering av et nytt syvårig «PIK Toggle» obligasjonslån på 300 millioner dollar med en fastrente på 10,25%. Obligasjonen har en tilbakekjøpsopsjon fra år 4 og inkluderer en mulighet til å utsette rentebetalinger. Lånet var betydelig overtegnet.

Finansdirektør Alexander Krane

Finansdirektør Alexander Krane

«Vi er svært tilfredse med å se interessen og støtten både fra eksisterende og nye obligasjonsinvestorer. Selskapets kapitalstruktur har blitt styrket gjennom å introdusere et nytt subordinert lag i kapitalstrukturen. Sammen med den nye kredittfasiliteten (RCF) på 500 millioner dollar og tilgjengelige beløp i selskapets 3,0 milliarder dollar RBL-fasilitet, gir det nye subordinerte obligasjonslånet selskapet 1,4 milliarder dollar i ubenyttet kreditt. I tillegg hadde selskapet en kontantbeholdning på 412 millioner dollar ved utgangen av Q1 2015. Vi har nå sikret finansieringen for selskapets arbeidsprogram frem til produksjonsstart på Johan Sverdrup», sier finansdirektør Alexander Krane.

Forventet innbetaling på obligasjonene er 27. mai 2015. Obligasjonslånet skal søkes notert på Oslo Børs.

DNB Markets, Nordea Markets, Pareto Securities, SEB og Swedbank Norway har vært tilretteleggere av obligasjonslånet.