Vellykket test på Draupne

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

22. april 2010

Det norske har gjennomført en vellykket produksjonstest av Draupnefunnet i PL 001B, hvor selskapet har en 35 prosent eierandel.

Produksjonstesten ble gjennomført med boreriggen Songa Delta (bilde). En begrenset del av den totale hydrokarbonkolonnen i den vertikale avgrensingsbrønnen ble perforert. Den produserte under testen mellom 1.100 og 3.300 fat olje per dag over en dyseåpning på mellom 28/64 tommer og 60/64 tommer.

Første flamme Songa Delta

Første flamme Songa Delta

Oljen var lett og av god kvalitet. Basert på resultatene fra testen vurderer Det norske at produksjonsbrønner i feltet vil kunne gi gode produksjonsrater med et gjennomsnitt på rundt 12 000 fat per dag per brønn.

 

Produksjonstesten ble gjennomført med boreriggen Songa Delta. En begrenset del av den totale hydrokarbonkolonnen i den vertikale avgrensingsbrønnen ble perforert. Den produserte under testen mellom 1.100 og 3.300 fat olje per dag over en dyseåpning på mellom 28/64 tommer og 60/64 tommer.

Oljen var lett og av god kvalitet. Basert på resultatene fra testen vurderer Det norske at produksjonsbrønner i feltet vil kunne gi gode produksjonsrater med et gjennomsnitt på rundt 12 000 fat per dag per brønn.

Produksjonstesten i avgrensningsbrønn 16/1-11 på Draupne er Det norskes første produksjonstest og således en viktig milepæl for selskapet. Den legger et godt grunnlag for produksjonstesting i fremtidige lete- og avgrensingsbrønner operert av Det norske.

Draupne ble funnet i 2008 og funnbrønnen påtraff en total hydrokarbonkolonne på 44 meter. Avgrensningsbrønn 16/1-11 påviste en hydrokarbonkolonne på 57 meter. Det er nå besluttet å bore et kort sidesteg for å påvise olje- vannkontakten i feltet. Testen er et langt skritt i riktig retning for kommersialisering av Draupne, men det er nødvendig med ytterligere analyser av resultatene, samt informasjon fra sidesteget, før en investeringsbeslutning.

Stor aktivitet

I tillegg til avgrensningsbrønnen på Draupne deltar Det norske nå i ytterligere fire brønnoperasjoner på norsk sokkel. I PL 337, Storkollen, der Det norske er operatør og har en eierandel på 45 prosent.

I PL 460 har Det norske gjort et oljefunn og det er besluttet å bore en avgrensingsbrønn. Det norske har en eierandel på 100 prosent i funnet, som ligger 20 kilometer vest av Frøyfeltet.

I PL 038D har operatør Talisman påbegynt en avgrensingsbrønn på Grevlingfunnet. Det norske har en eierandel på 30 prosent i lisensen.

I PL 332 har Talisman som operatør startet boring av en letebrønn på Optimusprospektet. Det norske har en eierandel på 40 prosent i lisensen.

Funnet på Draupne er nå en del av Ivar Aasen feltet, les mer her.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 77 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).