Verdensrekord på Trolla

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

2. desember 2009

Som første operatør på norsk sokkel ble brønnhode på Trolla brønnen kuttet og fjernet fra en båt i stedet for flyterigg. I tillegg til å være først ute på norske sokkel med denne løsningen satte vi verdensrekord med 270 meters havdyp.

Den tidligere rekorden med denne teknologien var på 141 meter.

Bildet over viser 30" og 13 3/8" foringsrør med sement i riggrommet etter kuttet.

Bildet over viser 30″ og 13 3/8″ foringsrør med sement i riggrommet etter kuttet.

Etter problemer med å frigjøre 9 5/8” fôringsrør ble brønnen forlatt 3. oktober, etter at den var sikret i henhold til Petroleumstilsynets regelverk.

Norse Cutting & Abanondment Norge AS (NCA) ble kontaktet for å planlegge kutting og fjerning av brønnhode sammen med Odfjell Well Management (OWM) som har kontrakten for drilling management på Songa Delta.

Olympic Zeus croppNCA’s utstyr ble installert på ankerhåndteringsfartøyet Olympic Zeus (bilde til venstre, trykk for større) i Stavanger 17. og 18. november, og demobilisert samme sted den 23. november etter en meget suksessfull kutte- og løftejobb.

Hele operasjonen ble gjennomført uten noen HMS anmerkninger.

Dette er Det norske (`DETNOR`) før fusjon med Aker Exploration:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 52 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 146 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger