Verdien av Johan Sverdrup styrkes ytterligere

7. februar 2018

God kvalitet i prosjektgjennomføring, høy boreeffektivitet og ytterligere modning av ressursgrunnlaget gjør at Statoil og Johan Sverdrup-partnerne (Aker BP ASA 11,57% eierandel) øker verdien på feltet ytterligere.

Johan Sverdrup-utbyggingen nærmer seg 70% fullført. Den er i henhold til plan og investeringskostnadene fortsetter å vise en positiv utvikling. Dette er et resultat av godt samarbeid mellom Statoil, partnerne og leverandørene.

Nytt estimat for første fase er beregnet til 88 milliarder kroner (investeringsestimat i nominelle kroner basert på fast valutakurs), en reduksjon på 35 milliarder kroner tilsvarende nærmere 30 prosent siden plan for utbygging og drift ble godkjent av norske myndigheter i august 2015.

Nullpunktspris/break-even oljepris for første fase av Johan Sverdrup prosjektet er nå under 15 US dollar per fat.

Ressursanslaget for feltet oppjusteres til 2.1 – 3.1 milliarder fat oljeekvivalenter. Ved godkjenning av plan for utbygging og drift for Johan Sverdrup var ressursestimatet 1.7 – 3.0 milliarder fat oljeekvivalenter.

Johan Sverdrup-prosjektet skal utvikles gjennom flere faser og plan for utbygging og drift for andre fase skal leveres til norske myndigheter i andre halvdel av 2018. Videre modning har redusert estimatet for investeringskostnader for andre fase til under 45 milliarder kroner.

Med dette har nullpunktsprisen/break-even oljepris for fullfeltutvikling av Johan Sverdrup prosjektet blitt redusert til under 20 US dollar per fat.

Forenklet drift- og vedlikeholdsløsninger, sammen med økt bruk av digitale løsninger og automatisering hvor dette er relevant på tvers av feltet, har også bidratt med å redusere estimerte årlige driftskostnader med nærmere 1 milliard kroner eller omkring 30 prosent siden plan for utbygging og drift for første fase ble godkjent i februar 2015.

Fakta om Johan Sverdrup

  • Johan Sverdrup er et av de fem største oljefeltene på norsk sokkel.
  • Med antatte utvinnbare ressurser på mellom 2.1 – 3.1 milliarder fat oljeekvivalenter, blir det et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.
  • Johan Sverdrup blir bygget ut i flere faser. Konseptvalg for andre fase ble gjort i 2017 og består av en ekstra prosessplattform (P2), modifiseringer av stigerørsplattformen og havbunnssystemer for produksjon og injeksjon. Plan for Utvikling og Drift (PUD) for andre fase skal innleveres før september 2018.
  • Første fase skal etter planen starte opp sent i 2019, med en produksjonskapasitet anslått til 440.000 fat olje per dag.
  • Andre fase ventes å starte opp i 2022, med full feltproduksjon anslått til 660.000 fat olje per dag. Platåproduksjonen på Johan Sverdrup vil tilsvare 25 % av all norsk petroleumsproduksjon.

Partnere

  • Statoil: 40,0267 % (operatør)
  • Lundin Norway: 22,6 %
  • Petoro: 17,36 %
  • Aker BP: 11,5733 %
  • Maersk Oil: 8,44 %.