Videreutvikling i Alvheimområdet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

14. august 2015

På lørdag strømmet for første gang oljen fra Bøylas andre brønn, de 28 kilometerne mot Alvheim. Natt til onsdag ble installasjonen for utvidelsen på Boa trygt plassert på havbunnen. Boa er en del av prosjektet for økt oljeutvinning på Alvheim. Produksjonsstart er ventet i andre kvartal 2016.

Produksjonsskipet «Alvheim FPSO» på Alvheimfeltet, som består av tre lisenser, produserer også fra tre omkringliggende felt. Feltene er en del av det større Alvheimområdet; Alvheim, Vilje, Volund og Bøyla. Se en oversikt nederst i saken.

Undervannsstruktur på Bøyla

Undervannsstruktur på Bøyla

Bøyla
Bøylafeltet ligger 28 kilometer sør for Alvheim og er via en rørledning på havbunnen, tilknyttet den eksisterende infrastrukturen til Alvheim FPSO. Bøyla er bygd ut med en havbunnsinstallasjon som består av to horisontale produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn. Første brønn kom i produksjon i januar i år, og den andre på lørdag. Den nye Bøylabrønnen alene gav en dagrate på 18 000 fat. Sammen med andre brønner vil den normalt produsere omtrent 10 000 fat oljeekvivalenter per dag. Samlet produksjon fra Bøyla vil være ca. 20 000 fat per dag.

Brønnene på Bøyla er boret av Transocean Winner, og subsea-installasjonen er gjort av Technip på en EPCI kontrakt.

Forventet utvinnbare reserver fra Bøylafeltet er beregnet til om lag 23 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav 15 millioner fat netto til Det norske.

Boa-utvidelse
Boa ligger i lisens 088 BS, og er en del av Alvheimfeltet. Prosjektet er en del av «Alvheim IOR» (økt oljeutvinning). I alt tre brønner inngår i denne kampanjen, East Kameleon, Kneler og Boa Kam North. East Kameleon kom i produksjon i andre kvartal i år, brønnen på Kneler bores nå. Boa Kam North skal bores når Knelerbrønnen er ferdigstilt. Produksjonsstart er forventet til andre kvartal av 2016.

Selve stålarbeidet til Boa Kam North startet 5. mai 2014 ved fabrikasjonshallen ved Nymo AS, Eydehavn ved Grimstad. Havbunnsinstallasjonen har plass til fire brønner og er den største installasjonen i IOR-prosjektet.  Brønnrammen skal kobles til den eksisterende havbunnsløsningen for Boa reservoaret. Installasjonen er utført av Technip på en installasjonskontrakt

Boainstallasjon

Boainstallasjon. Alvheim FPSO i bakgrunnen

Videre utvikling
Det er besluttet å bygge ut Viper og Kobra i Alvheimlisensen med to brønner i løpet av 2016. Brønnene skal knyttes inn med en ny brønnramme via infrastrukturen på Volund, tilbake til Alvheim FPSO. Arbeidet skal utføres av Subsea7 på en EPCI kontrakt.

Alvheimområdet

Alvheim er navnet på Det norskes kjerneområde for produksjon, og også navnet på produksjonsskipet på feltet. Alvheimområdet består  av de produserende feltene Alvheim, Bøyla, Volund og Vilje.

Alvheim
Lisenser: 088 BS, 203 og 036 C
Funnår: 1997 (Kobra), 1998 (Kameleon), 2003 (Boa og Kneler), 2009 (Kobra)
Produksjonsstart: 2008
Operatør: Det norske, 65 prosent
Partnere: Conocophillips (20 %) og Lundin Norway (15 %)

Bøyla
Lisens: 340
Funnår: 2009
Produksjonsstart: 2015
Operatør: Det norske, 65 prosent
Partnere: Core Energy (20 %) og Lundin Norway (15 %)

Vilje
Lisens: 036 C
Funnår: 2003 (Vilje) og 2013 (Vilje Sør)
Produksjonsstart: 2008
Operatør: Det norske, 49,904 prosent
Partnere: Statoil (28,853 %) og PGNIG Upstream International (24,243 %)

Volund
Lisens: 150
Funnår: 1994
Produksjonsstart: 2009
Operatør: Det norske, 65 prosent
Partner: Lundin Norway (35 %)

Alvheimområdet