Viktige kontrakter for Jette signert

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. oktober 2011

Det norske har inngått tre viktige kontrakter for utbygging av Jette. Kontraktene er inngått med Cameron, Subsea7 og Aker Solution.

I september leverte Det norske plan for utbygging og drift (PUD) av Jette til statsråd Ola Borten Moe i Olje- og energidepartementet. Planen ble overrakt på vegne av partnerne i Jettegruppen som i tillegg til Det norske som operatør, består av Petoro, Dana Petroleum og Bridge Energy.

Bård Atle, Jette kontrakter

Utbyggingsdirektør Bård Atle Hovd (bilde) sier dette er et viktig skritt mot utbygging av Jettefeltet.

– Vi har nå signert den siste av i alt tre kontrakter i utbyggingsfasen. Nå venter vi på godkjennelse fra myndighetene slik at vi kan ta fatt på vår første feltutbygging. Vi ønsker en rask utbygging som gjør at vi får oljeproduksjon fra første kvartal 2013.

Jettefeltet ligger i blokk 25/7 og 25/8 i midtre del av Nordsjøen. Feltet, som ligger på 127 meters dyp, vil bli produsert med to horisontale brønner, og knyttet opp mot en flytende produksjonsenhet (FPSO) på Jotun.

Tre leverandører

Det norske har inngått leverandøravtale med tre kontraktører. Cameron er valgt som leverandør av undervanns produksjonssystem, og vil blant annet levere ventiltrær og vernestruktur.

Subsea 7 vil være ansvarlig for prosjektering, anskaffelse, fabrikasjon og installasjon av en seks kilometer lang fleksibel strømningskabel og forbindelseskabler, samt installasjon av en seks kilometer lang integrert kontrollkabel, ventiltrær og vernestruktur. Selskapet vil også levere dykkerassisterte operasjoner.

Aker Solutions ble tildelt kontrakt på fabrikasjon og leveranse av en seks kilometer lang kontrollkabel.

Prosjektering og fabrikasjoner ble igangsatt umiddelbart ved kontraktsinngåelse. Arbeidet ledes av Jettes prosjektteam som holder til i Trondheim og Stavanger(boring). Arbeidet offshore er planlagt til høsten 2012.

Planlagt utbygging av Jettefeltet
Planlagt utbygging av JettefeltetOm Det norske:

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker «DETNOR»