Vil vite mer om ringvirkninger

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

11. april 2012

Det norske ønsker mer forskningsbasert kunnskap om ringvirkningene av petroleumsvirksomheten i Nord-Norge. Det norske har inngått en forskningsavtale med Handelshøgskolen i Bodø for å øke vår kunnskap.

Forskningskontrakt

Foto: Per Jarl Elle, Universitetet i Nordland

I debatten rundt petroleumsaktivitet i Nord-Norge er begrepet ringvirkninger ofte benyttet. Politikere og innbyggere krever at petroleumsnæringen ”må legge til rette for lokale- og regionale ringvirkninger”. Det norske ønsker å konkretisere hva som er ønsket utvikling, og hvordan man skal arbeide sammen for å oppnå dette.

Den offentlige diskusjonen har til nå handlet om å telle forventede nye arbeidsplasser. Denne studien skal i tillegg forsøke å si noe om samspillet med det eksisterende næringslivet. Det norske ønsker å få belyst hvilke tiltak som vil ha størst effekt for å sikre en ønsket utvikling for eksisterende industri, og hvordan vi som selskap kan bidra.

Det norske har engasjert Jan Oddvar Sørnes og førsteamanuensis Jan Terje Henriksen i prosjektet, som hadde oppstart i mars år. Sluttrapporten skal leveres i oktober.

– Det norske har stilt nye, interessante forskningsspørsmål til oss, og selskapet ønsker vi skal undersøke hvordan, og på hvilken måte aktørene langs kysten kan ”spille hverandre gode”, sier førsteamanuensis Jan Oddvar Sørnes (på bilde til venstre) ved Universitetet i Nordland.

Ønsker kunnskap

Administrerende direktør i Det norske Erik Haugane (på bilde til høyre) ønsker mer kunnskap:

– Vi trenger detaljert kunnskap om hva som skaper gode sosioøkonomiske sirkler for nærings- og samfunnslivet i landsdelen. For Det norske, som opererer kun på norsk sokkel, er nordområdene svært viktig. Vi står foran en betydelig og langsiktig oppgradering av virksomheten i nord, og er naturlig nok opptatt av lokale ringvirkninger av vår virksomhet.