Vinner i TFO 2009

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. januar 2010

Det norske oljeselskap ble vinneren i tildelingen av nye operatørskap og lisenser i forhåndsdefinerte områder (TFO 2009). Det norske har etter denne tildelingen 81 lisenser og 36 operatørskap.

Regjeringen tilbyr i denne runden 38 utvinningstillatelser. I alt får 42 selskaper tilbud om tildeling, av disse får 19 tilbud om operatørskap. I alt søkte 44 selskaper. Det norske har fått tilbud om tildeling i 11 lisenser, av disse 6 som operatør.

Adm.dir Erik Haugane i Det norske, er svært fornøyd med resultatet.

”Tildelingen er en suksess for Det norske, og gir oss svært mye areal av høy kvalitet. Vi er meget godt fornøyd med resultatet og har fått de lisensene som vi satte øverst på vår ønskeliste.”

Den endelige tildelingen vil skje etter at selskapene har akseptert tilbudene.

Les mer om tildelingen, og listen over selskap med tildelinger på OEDs hjemmeside.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 81 lisenser, og er operatør for 36 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).