Yme-salget godkjent

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

8. desember 2008

Olje- og energidepartementet har godkjent salget av Det norske oljeselskaps 10 % eierandel i utvinningstillatelsene 316, 316B, 316CS og 316DS til det polske selskapet Lotos Exploration and Production Norge AS.

Transaksjonen inkluderer Yme-feltet som er under utbygging. Det norske vil motta et kontantvederlag på nær 600 millioner kroner for eierandelene.

For ytterligere informasjon henvises det til børs og pressemelding utstedt 23. oktober
2008.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad og Stavanger.