Ytterligere forbedringer på Johan Sverdrup

4. september 2017

Høy kvalitet i prosjektstyring og -utførelse gjør at Aker BP ASA («Aker BP») sammen med øvrige partnere i Johan Sverdrup-utbyggingen reduserer investeringskostnadene for fase 1 med 5 milliarder kroner til 92 milliarder kroner.

Johan Sverdrup Illustrasjon

Johan Sverdrup-utbyggingen var halvveis i sommer. Den er nå nærmere 60 % fullført, og ligger foran plan og under budsjett.

Siden plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Sverdrup-feltet ble godkjent av norske myndigheter, har planlagte investeringer for første fase blitt redusert med 31 milliarder kroner (investeringskostnader i nominell verdi basert på prosjekt-valuta).

Dette gjør prosjektet enda mer robust, og øker verdien av prosjektet for eierne og samfunnet.

Det oppdaterte investeringsanslaget sammenfaller med sammenstillingen av boreplattformen for Johan Sverdrup, som finner sted i disse dager i Klosterfjorden ved Haugesund. Boreplattformen er en av fire plattformer som utgjør det planlagte feltsenteret for Johan Sverdrup.

Partnere i Johan Sverdrup:

  • Statoil: 40,0267 % (operatør)
  • Lundin Norway: 22,6 %
  • Petoro: 17,36 %
  • AkerBP: 11,5733 %
  • Maersk Oil: 8,44 %

Fakta om Johan Sverdrup

  • Johan Sverdrup er et av de fem største oljefeltene på norsk sokkel.
  • Med antatte ressurser på mellom 2.0 – 3.0 milliarder fat oljeekvivalenter, blir det et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.
  • Johan Sverdrup blir bygget ut i flere faser. Konseptvalg for fase 2 ble gjort tidligere i år, og konseptet som ble valgt består av en ekstra prosessplattform (P2), modifiseringer av stigerørsplattformen og havbunnsbrønner.
  • Første fase skal etter planen starte opp sent i 2019, med en produksjonskapasitet som er anslått til 440.000 fat olje per dag.
  • Fase 2 ventes å starte opp i 2022, med full feltproduksjon som er anslått til 660.000 fat olje per dag. Platåproduksjonen på Johan Sverdrup vil tilsvare 25 % av all norsk petroleumsproduksjon.