Aker BP og matematikk.org

1. mars 2017

Aker BP fortsetter samarbeidet som BP Norge startet med matematikk.org. Nettstedet ble startet av Matematisk Institutt ved universitetet i Oslo. I dag er nettstedet et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved flere universiteter i Norge.

Nettstedet har utviklet seg meget bra og brukes aktivt av elever og lærere i småskolen og videregående skoler i hele landet.  Samarbeidet startet allerede i 2002 og målet er fortsatt det samme: Å bidra til at stadig flere skal interessere seg for matematikk og oppdage hvilke muligheter som finnes i oljebransjen blant annet for bruk av realfag.

Aker BP bidrar både finansielt og med eksempler på bruk av matematikk, oppgaver og visuelle hjelpemidler. Petroleumsindustrien og samfunnet generelt trenger personer med kunnskap innen matematikk, naturfag og teknologi. Olje og gassindustrien er svært viktig for landets økonomi og trenger personell innen denne fagkategori.

Aker BP fortsetter samarbeidet som BP Norge startet med matematikk.org. Nettstedet ble startet av Matematisk Institutt ved universitetet i Oslo.

Aker BP fortsetter samarbeidet som BP Norge startet med matematikk.org. Nettstedet ble startet av Matematisk Institutt ved universitetet i Oslo.

Hvorfor er Aker BP med i matematikk.org?
Både lærere, elever og næringslivet skal kunne dra nytte av vårt engasjement i matematikk.org. Vi viser eksempler på hvordan matematikk brukes i vår industri og tilbyr oppgaver og visuelle hjelpemidler. Vårt mål er å drive vår virksomhet med gode resultater og samtidig bidra til en bærekraftig utvikling der vi opererer. Nettstedet matematikk.org er et slikt prosjekt. Her er de på Facebook.

For å kunne møte fremtidens utfordringer, er det et betydelig behov for dyktige fagfolk. Vi er spesielt interessert i kvinner, som generelt er underrepresentert i de tradisjonelle naturvitenskapelige fagene både på sjø og land.

Aker BP, petroleumsindustrien og samfunnet generelt trenger folk med kunnskap og ferdigheter innen matematikk, fysikk og kjemi, de naturvitenskapelige fagene.