Tambarfeltet får nytt liv

30. mars 2017

Tambar-lisensen med eiere Aker BP og Faroe har nå godkjent Tambar videreutvikling, som består av 2 ekstra brønner og gassløft. Det er en stor milepæl for Tambar som utvider produksjonsperioden fra ca. 2018 til 2028 med en potensiell oppside.

Det skal investeres ca.1,7 milliarder kroner og målet er å produsere bruttoreserver på 27 millioner fat oljeekvivalenter (foe), Aker BP sin andel er 15 millioner foe. Forventningen er at dette vil gi 4-6000 nye fat per dag over flere år.

Evy Thorbjørnsen, Ula Asset Integration manager

“Det var 4D seismikk fra 2014 som gjorde oss sikrere på ressursene i feltets nordlige område og dermed la grunnlag for to brønner mot opprinnelig en”, forteller Evy Thorbjørnsen, Ula Asset Integration manager som skal lede Tambar-prosjektet.

Det er boreriggen Maersk Interceptor som skal bore de to brønnene med oppstart i løpet av 4. kvartal i år. Boringen vil også teste hvor olje-vannkontakten er i Tambar sin nordlige del og bidra til økt forståelse av Tambar-reservoaret.

“Tambar videreutvikling er et meget robust prosjekt og har en break–even på under USD 20 per fat. De to gjenværende boreslottene på Tambar blir brukt til de to nye brønnene og vi får gjenbruk av UGIP- rørledningen til gassløft fra Ula. Foruten to ekstra brønner omfatter prosjektet modifikasjoner på både Tambar-plattformen og Ula sin produksjonsplattform. Endringene omfatter blant annet rør og utstyr for måling og transport av løftegass, oppgradering av nødvendige hjelpesystemer på Tambar, arbeidsomfang for rigg inntak, oppkobling av strømningsrør for de nye brønnene og installasjon av conductor guides på strukturen under plattformen. Subsea skal UGIP-rørledningen termineres mot Gyda. Under gjennomføringen offshore skal personell bo på boreriggen som brukes på Tambar.

Prosjektteamet består av personell fra forskjellige funksjoner og disipliner i organisasjonen, og krever en tett og god integrasjon av de ulike aktivitetene. Prosjektet har en stram fremdriftsplan og produksjonen fra de nye brønnene er planlagt å starte første halvår 2018, avhengig av når riggen ankommer feltet.

Mer informasjon om Tambar